Om företaget Nyheter Produkter Diabetes Kvalitet och miljö Kontakter
Selefa Trade, Sverige > Om företaget > OneMed Group

 

Om OneMed


Från den 1 februari 2009 ingår i OneMed Sverige AB följande svenska bolag:
OneMed HomeCare, OneMed Lab, fmab-Förbandsmaterial, Selefa Trade och Simonsen Material.

Det nya bolaget kommer att omsätta ca 1,5 miljarder. Bolagets huvudsakliga inriktning kommer att vara mot den svenska hälso- och sjukvården där tyngdpunkten kommer att vara försäljning av frekventa förbrukningsartiklar.

I bolaget kommer det att ingå 7 olika affärsområden som var och en fokuserar mot sin specifika målgrupp. Detta gör oss till en mycket intressant och spännande partner i syfte att möta de olika kundernas krav och önskemål. Inom det nya företaget finns det en stor kunskap och erfarenhet som gör att vi kan vara ett mycket innovativt och kundorienterat företag.

OneMed Sverige AB ingår i OneMed Group som har verksamheter i Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

OneMed historia

OneMed Group formades i juli 2006 när CapMan, investerare och ledningsmedlemmar förvärvade Tamro MedLab Group från Tamro Group. Gruppen bestod av företag i Finland, Sverige, Danmark, Norge och de Baltiska länderna.

Namnet ändrades till OneMed i februari 2007.

I november 2006 kompletterades gruppen med förvärvet av Förbandsmaterial AB och Selefa Trade AB i Sverige.

I mars 2007 med WL-Medical Oy, Finland, specialiserad på hjärt- och kärldiagnostik, apparater och förbrukningsartiklar. Och därmed berikades gruppen med ett nytt område av medicinsk kompetens.

I december 2007 expanderade OneMed Group ytterligare genom att förvärva aktiemajoriteten i Hand-Prod Sp. z o.o., en av de ledande grossisterna inom hälso- och sjukvårdsprodukter i Polen.

I juli 2008 införlivades Simonsen Material AB, distributör av hälsovårds produkter, i OneMed Group - och breddade därmed OneMeds sortiment till kommuner och den privata hälsovårdsmarknaden.

Den här utvecklingen har gjort OneMed till en betydelsefull distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter i Nordeuropa med en nettoförsäljning på cirka EUR 380 millioner och cirka 800 anställda år 2008. Gruppens mål är att utvecklas och växa som det ledande, mest professionella, kundorienterade och innovativa företaget inom hälso- och sjukvårdsprodukter i Nordeuropa.

 

 2.2.2009   UtskriftsversionResponsAnvändarvillkor